VMware Workstation 11.x Universal License Keys for Windows & Linux

// Universal License Keys // VV7XU-F6DDQ-485DZ-X4M7T-PF8ZD ZG75H-FZF83-M8DLZ-4ZW5E-NP0W0 AV518-09FD0-48D1P-EMQEX-Z72C6 GG7W0-DAY5Q-0858Q-6GWZ9-W7RT8 CV512-FAW91-085NP-DMXQX-QLHAF AA7DU-APW15-H848Q-P5ZGZ-PCRC2 VU1N2-6DE5N-M8DLQ-AEMEV-XA2Z4 UV3NR-AMZ17-08EZP-9YQQE-MZAY8 GC75U-21E50-M8D5Q-K6YQX-W28V8 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8 CZ7E2-2FY5P-08DUP-6XNXG-WPKE8 // License Information // Status: Licensed Type: Volume Expiration: No expiration Thanks for http://appnee.com/vmware-workstation-11-x-universal-license-keys-for-windows-linux/

Advertisement

Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai! Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi. Bắt đầu công việc … More Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

[SystemTip] Cài đặt VMWare Tools cho máy ảo Red Hat trên VMWare Workstation

Trong quá trình sử dụng VMWare, chúng ta thường xuyên phải copy file từ máy thật sang máy ảo để tiện cho quá trình sử dụng và tiết kiệm thời gian tải các file có dung lượng lớn về máy ảo để sử dụng.Trong máy ảo Windows thì tương đối dễ dàng, còn trong Linux … More [SystemTip] Cài đặt VMWare Tools cho máy ảo Red Hat trên VMWare Workstation