[Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook

Khi chẳng may phải có việc gấp phải ra ngoài, nhưng máy tính của bạn chưa kịp tắt, hoặc bạn đã quên tắt nó khi sử dụng ở công ty. ( Xảy ra thường xuyên luôn ^^) Bạn sử dụng email Outlook và dĩ nhiên là nó đang được chạy trên máy tính. Lợi dụng … More [Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook

Advertisement