MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

haizz, đã bỏ dỡ qúa lâu, mốc meo hết rồi. tomcat.init #!/bin/bash HOME=/qserver/apache-tomcat-8.0.27/bin case “$1” in     start) # Main startup echo -n “Starting Apache Tomcat Server: “ $HOME/startup.sh echo “OK” ;;     stop) # Main shutdown echo -n “Shutdown Apache Tomcat Server: “ $HOME/shutdown.sh echo “OK” ;;     reload|restart) $0 stop … More MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

[QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null

Lỗi: Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor: Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps. Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined. 😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@ Resolution: QAD SVG plugin chưa … More [QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null

QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

Mục tiêu: Tài liệu này cung cấp những bước cơ bản để deploy 1 QAD patch. Chỉ áp dụng cho QAD EE 2013 Thực hiện: 1. Shutdown tất cả database và server: a. Tắt tomcat b. Tắt server và database đang chạy: stopenv 2. Download patch từ trang chủ, giải nén, sẽ được 1 thư … More QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…) Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome: Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10, … More QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

QAD – How to check QAD Software Compatibility?

How can I verify what version of Java is needed to install and run my version of QAD? How can I verify my version of Progress is certified with my versions of QAD? What version of QAD Software can I install?any question for it… You can use http://store.qad.com/content/compatibility-guide to check it 🙂 Getting Started Add Products Add … More QAD – How to check QAD Software Compatibility?