Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

Mục tiêu: Cài đặt gói client full 11R2 ( thay vì bản Instant client) trên server CentOS 6.x 64bit. Chuẩn bị: –  Download bản cài đặt trên trang chủ Oralce ( Down bản 64bit) ( linux.x64_11gR2_client.zip) – Chuẩn bị OS 6.x 64bit đã cài đặt các gói cần thiết cho Oracle client. Bắt đầu: 1. Cài … More Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

Connection Manager Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users. Functions Close Connection Manager Đóng tất cả các kết nối … More QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

Cấu hình Load Balancing và Reverse Proxy sử dụng HAproxy và keepalived cho Web Server trên CentOS 6

Giới thiệu: HAproxy là phần mềm cân bằng tải TCP/HTTP và là giải pháp reverse proxy mã nguồn mở phổ biến, thường được sử dụng kết hợp với keepalived đem lại 1 giải pháp high availability hữu hiệu với giá thành thấp hơn so với việc sử dụng các giải pháp cân bằng tải khác … More Cấu hình Load Balancing và Reverse Proxy sử dụng HAproxy và keepalived cho Web Server trên CentOS 6

Rsync – Remote sync

Giới thiệu sơ lược: Rsync (Remote sync), là 1 công cụ đồng bộ dữ liệu( file, thư mục) giữa các remote server hoặc local thường được sử dụng trong môi trường *nix thay cho lệnh cp thông thường. Một số đặc điểm: Rsync đồng bộ hóa 2 nơi bằng cách copy dữ liệu theo dạng … More Rsync – Remote sync

Sharepoint 2013 Configuration Wizard fails at step 2

Cài đặt Sharepoint Foundation 2013 standard alone trên Windows Server 2008R2 thì gặp lỗi này. Dùng Powershell để chạy command này: Chờ cho nó chạy xong: Chạy lại trình cài đặt, OK. Cảm ơn từ bài viết :http://www.adventuresinsharepoint.co.uk/index.php/2013/02/02/configuration-failed-failed-to-create-the-configuration-database/

Progress RDBMS Performance Tuning Tips

Introduction According to Adrian Cockroft of Sun, “Performance management is the measurement, analysis, optimization, and procurement of computing resources in order to provide an agreed level of service to the organization and its end users”. It is a proactive and iterative process. This guide presents a few tips to help you achieve good Progress database … More Progress RDBMS Performance Tuning Tips

Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2

Cài đặt Progress OpenEdge 10.2B lên Windows 2008 R2, mở cái Explore Tool lên không được, tự động tắt khi chạy. Sau khi google, ta cũng tìm ra cách sửa, tuy nó không có phải là cách chính thống, nhưng cũng tạm thời giải quyết được vấn đề, nên cứ như thế mà làm thôi. … More Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2