Fix lỗi NTLDR is missing trên Windows Server

Gặp lỗi này khi mình Extend cái virtual disk của máy Windows Server 2003 R2 trên ESXi 5.1. Lỗi này xảy ra do thiếu file ntldr do boot loader trên ổ C bị lỗi, 😦 chắc do mình extend nó gấp quá 😀 Dùng cách Recovery của Windows Server 2003 để fix lỗi này, may … More Fix lỗi NTLDR is missing trên Windows Server

Advertisement

How to fix Windows 2008 R2 BOOTMGR is missing

Mở cái VMware lên, bị lỗi này : BOOTMGR IS MISSING PRESS CTRL+ALT+DEL TO RESTART Đúng nản tìm cách fix thôi. Nguyên nhân: Dự đoán là nó ko tìm thấy đúng file boot do active nhầm partition, hoặc do có nhiều hơn 1 primary partition được active. Giải quyết: google một hồi thấy cách giải … More How to fix Windows 2008 R2 BOOTMGR is missing

Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này. Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524 Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit. Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói … More Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai! Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi. Bắt đầu công việc … More Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

[Windows 7] Sửa lỗi Remote Desktop Client trên Win 7

Chi tiết lỗi: The remote session was disconnected because there are no Remote Desktop client access licenses available for this computer. Please contact the server administrator. ( Sửa xong mà quên chụp lại cái hình :D) 1. Mở Regedit lên, tìm tới subkey sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing. 2. Xóa nó đi + restart máy tính!!! Ok, tiếp tục công việc … More [Windows 7] Sửa lỗi Remote Desktop Client trên Win 7

See what process is using a TCP/UDP port in Windows Server 2008

Try to using netstat for WS 2008 😀   Displays active TCP connections, ports on which the computer is listening, Ethernet statistics, the IP routing table, IPv4 statistics (for the IP, ICMP, TCP, and UDP protocols), and IPv6 statistics (for the IPv6, ICMPv6, TCP over IPv6, and UDP over IPv6 protocols). Used without parameters, netstat … More See what process is using a TCP/UDP port in Windows Server 2008