Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x

Giới thiệu: Hướng dẫn cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x x86 Chuẩn bị: Java SDK 1.5 – 1.7 Oracle client 11G R2 full Source cài đặt: Oracle Business Intelligence (10.1.3) Media Pack for Linux x86 Tiến hành: Tạo thư mục và user cài đặt: groupadd oinstall useradd obi -g oinstall passwd obi mkdir -p … More Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x

Advertisement

Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

Mục tiêu: Cài đặt gói client full 11R2 ( thay vì bản Instant client) trên server CentOS 6.x 64bit. Chuẩn bị: –  Download bản cài đặt trên trang chủ Oralce ( Down bản 64bit) ( linux.x64_11gR2_client.zip) – Chuẩn bị OS 6.x 64bit đã cài đặt các gói cần thiết cho Oracle client. Bắt đầu: 1. Cài … More Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

Can not delete Oracle oci.dll file

Sau khi gỡ cài đặt oracle ra khỏi máy, muốn xóa luôn cái thư mục ORACLE_HOME, xóa mãi không được, báo lỗi không xóa được cái file oci.dll. Thử restart máy lại, xóa hết regestry, services oracle vẫn không ăn thua. Giải quyết: Do nó đang được sử dụng bởi 1 chương trình khác : Distributed … More Can not delete Oracle oci.dll file

How to connect Oracle Database from client !!!

Cài client lên rồi, thì bắt đầu sử dụng nó để kết nối tới database server. ở đây, server dùng 10G R2, còn client sẽ sử dụng Client 11G R2. Bước 1: Mở oralce net manager lên Bước 2: Tạo mới 1 service name bằng wizard Bước 3: Chọn type của service: Bước 4: Điền … More How to connect Oracle Database from client !!!

Error: ORA-04031: unable to allocate xxxx bytes of shared memory (“shared pool”,”select increment$,minvalue,m…”,”sga heap(3,0)”,”kglsim heap”)

Lỗi liên tục khi chạy application với database Oracle, thiệt là bực mình, vì kinh nghiệm với nó mình không có. Như cái thông báo lỗi, mình xem SGA của nó như sau: Quá nhỏ —> điều cần làm là tăng Shared memory lên.Chạy câu lệnh sau, để tăng sgq lên 1G. alter system set … More Error: ORA-04031: unable to allocate xxxx bytes of shared memory (“shared pool”,”select increment$,minvalue,m…”,”sga heap(3,0)”,”kglsim heap”)

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows

Tại sao phải cài :Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự.Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics Download ở đâu: Lựa chọn phiên bản thích hợp … More Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows