MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

haizz, đã bỏ dỡ qúa lâu, mốc meo hết rồi. tomcat.init #!/bin/bash HOME=/qserver/apache-tomcat-8.0.27/bin case “$1” in     start) # Main startup echo -n “Starting Apache Tomcat Server: “ $HOME/startup.sh echo “OK” ;;     stop) # Main shutdown echo -n “Shutdown Apache Tomcat Server: “ $HOME/shutdown.sh echo “OK” ;;     reload|restart) $0 stop … More MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

Advertisement

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

Connection Manager Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users. Functions Close Connection Manager Đóng tất cả các kết nối … More QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

[QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null

Lỗi: Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor: Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps. Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined. 😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@ Resolution: QAD SVG plugin chưa … More [QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null

QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

Mục tiêu: Tài liệu này cung cấp những bước cơ bản để deploy 1 QAD patch. Chỉ áp dụng cho QAD EE 2013 Thực hiện: 1. Shutdown tất cả database và server: a. Tắt tomcat b. Tắt server và database đang chạy: stopenv 2. Download patch từ trang chủ, giải nén, sẽ được 1 thư … More QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…) Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome: Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10, … More QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

QAD – How to check QAD Software Compatibility?

How can I verify what version of Java is needed to install and run my version of QAD? How can I verify my version of Progress is certified with my versions of QAD? What version of QAD Software can I install?any question for it… You can use http://store.qad.com/content/compatibility-guide to check it 🙂 Getting Started Add Products Add … More QAD – How to check QAD Software Compatibility?

How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers

Part 1: Go to E-Mail Definition Maintenance (36.4.20, mgemmt.p).    E-Mail Definition – choose a value, such as a group, user name, etc. Operating System – UNIX (Windows Server require a different set up). Start Effective – 01/01/00, leave End Effective blank.  (this can be set to date(s) desired) Hit Next. Description – choose a description for this e-mail definition. Path and Program Name – enter … More How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers