Progress RDBMS Performance Tuning Tips

Introduction According to Adrian Cockroft of Sun, “Performance management is the measurement, analysis, optimization, and procurement of computing resources in order to provide an agreed level of service to the organization and its end users”. It is a proactive and iterative process. This guide presents a few tips to help you achieve good Progress database … More Progress RDBMS Performance Tuning Tips

Advertisement

Lỗi : “corflags : error CF001 : Could not open file for writing” when trying to modify a Controller EXE file

Problem(Abstract) Customer is trying to use ‘corflags.exe’ to modify a Controller executable (for example to solve problem in separate Technote 1508588). An error appears. Symptom corflags : error CF001 : Could not open file for writing Cause The operating system cannot modify the EXE file. There are several possible causes for this: Scenario #1 – … More Lỗi : “corflags : error CF001 : Could not open file for writing” when trying to modify a Controller EXE file

Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này. Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524 Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit. Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói … More Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

[OpenEdge] AdminServer is not starting

Description: Tried to start the AdminService more than once using Windows Services PROADSV -query shows that the AdminServer is not alive. java process are still running in memory   AdminServer port is in use netstat -a shows port 20931, the default AdminServer port, is in use. Root Cause: Previous session did not finished properly. Java … More [OpenEdge] AdminServer is not starting

[Windows 7] Sửa lỗi Remote Desktop Client trên Win 7

Chi tiết lỗi: The remote session was disconnected because there are no Remote Desktop client access licenses available for this computer. Please contact the server administrator. ( Sửa xong mà quên chụp lại cái hình :D) 1. Mở Regedit lên, tìm tới subkey sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing. 2. Xóa nó đi + restart máy tính!!! Ok, tiếp tục công việc … More [Windows 7] Sửa lỗi Remote Desktop Client trên Win 7

[Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook

Khi chẳng may phải có việc gấp phải ra ngoài, nhưng máy tính của bạn chưa kịp tắt, hoặc bạn đã quên tắt nó khi sử dụng ở công ty. ( Xảy ra thường xuyên luôn ^^) Bạn sử dụng email Outlook và dĩ nhiên là nó đang được chạy trên máy tính. Lợi dụng … More [Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook

How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers

Part 1: Go to E-Mail Definition Maintenance (36.4.20, mgemmt.p).    E-Mail Definition – choose a value, such as a group, user name, etc. Operating System – UNIX (Windows Server require a different set up). Start Effective – 01/01/00, leave End Effective blank.  (this can be set to date(s) desired) Hit Next. Description – choose a description for this e-mail definition. Path and Program Name – enter … More How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers

Trước và Sau

Originally posted on Blog của 5xu:
Tiếng Việt có cái thú vị là nó hơi lỏng lẻo. Nói “Anh Khệnh về quê với vợ” có thể hiểu là anh ấy đi công tác xa quê, lấy vợ, nay cả hai vợ chồng cùng về quê; cũng có thể hiểu vợ sống ở quê, anh…