Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x

Xem bóng đá trực tiếp bằng Sopcast là 1 phương án hữu hiệu khi bạn không có tivi hoặc truyền hình cáp, nhất là năm nay sẽ không được xem C1 trên VTV nữa.

Bắt đầu thôi 😀

Trước hết cài 2 gói này:

sudo apt-get install python-glade2 vlc

Add ppa để cài đặt:

sudo add-apt-repository ppa:venerix/pkg

sudo apt-get update

sudo apt-get install sp-auth

Tải bản cài đặt mới nhất

cd /opt/

sudo tar -xvzf sopcast-player-0.8.5.tar.gz

Build software:

cd sopcast-player/

sudo make && make install

Sau đó mở Sopcast và enjoy!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s